A feladatsor mindkét osztályban két részből állt: olvasott és hallott szöveg értéséből, amelyek egyaránt 3-3 feladatot tartalmaztak. A feladatok nehézségi foka folyamatosan emelkedett. Típusfeladatok voltak: képekhez szöveg hozzárendelése, kérdésekre megfelelő válasz megtalálása, hosszabb, autentikus szöveg alapján tesztsor megoldása. A hallott szövegekről meg kellett állapítani, hogy hol játszódnak, milyen témája van a különböző híreknek, ill. melyik állítás helyes a hallottak alapján. A rendelkezésre álló idő elegendő volt, a feladatok megfelelőek voltak az adott osztály nyelvi szintjének. A mérésre folyamatosan készültek a diákok, a feladattípusok nem voltak ismeretlenek. Nem a nyelvtani ismereteik felmérése volt a cél, hanem a globális megértés, amely az eddig elsajátított szókincsre támaszkodott.

A 6. évfolyamon 6 fő egyformán teljesített az olvasott és a hallott szöveg értelmezése terén, 6 fő 1-2 ponttal többet szerzett a hallott szöveg feladatainál, 6 fő az olvasott esetében,5 főnél jelentősebb az eltérés mindkét irányban.

A 8. osztály esetében egészen más a teljesítmény. 1 fő nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményt, a többieknél a hallott szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása szignifikánsan jobb volt. Harmaduk 5-9 ponttal, harmaduk pedig 10-13 ponttal szerzett többet.

  1. osztály

23 fő vett részt a mérésben.

Eredmények:

1 fő  93%

1 fő 90%

2 fő 86%

1 fő 80%

3  fő   60 %- 76%

8 fő   50%-56%

6 fő    30%-46%

1 fő    20% -os teljesítményt nyújtott.

  1. osztály

22 fő vett részt a mérésben.

 Eredmények:

1 fő  95%

2 fő  82%

8 fő   65 % -70%

8 fő   50%-57%

2 fő  42%-47%

1 fő   30%-os teljesítményt nyújtott.

Copyright