Bemutatkozás

Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusai minden erőnkkel és tudásunkkal arra törekszünk, hogy tanítási óráinkon és szakköreinken, iskolai és iskolán kívüli tevékenységeinkben megteremtsük a tanulóink testi-lelki-szellemi fejlődésének egyensúlyát.

Fontosnak tartjuk, hogy megőrizzük értékeinket, ápoljuk meglévő hagyományainkat, újakat teremtsünk, segítsük a gyerekeket az új iránti fogékonyságra.

Az iskola dolgozóinak célja:

  • tanulóink tanítási órákon, szakkörökön, iskolai és iskolán kívüli tevékenységeiken megfelelő sikerszerzési lehetőségeket kapjanak,
  • minden iskolai és iskolán kívüli tevékenységünket a gyermek sokoldalú fejlesztésének rendelünk alá.

Nevelőtestületünk vállalja, hogy a korszerű ismeretek átadása érdekében folyamatosan képzi magát. A közoktatásban dolgozó valamennyi munkatársunk vállalja, hogy önmaga sokoldalú fejlesztésével hozzájárul céljaink megvalósításához, melyhez számítunk a szülők aktív együttműködésére is. Intézményünk Apagy községben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától keletre 16 km-re található. Iskolánk a település központjában szép, rendezett környezetben helyezkedik el. Minden évfolyamon egy osztályt indítunk, nem rendelkezünk speciális tagozattal. A nyolc tanulócsoport mellett még indítunk két napközis csoportot, illetve egy tanulószobai csoportot. Tanulólétszámunk az utóbbi években emelkedett, 170 és 190 fő között váltakozik. A bejáró tanulók öt településről érkeznek hozzánk, ami örömmel tölt el bennünket, hiszen a szülők szívesen választják iskolánkat.

A tanulóink összetételében a fiúk-lányok aránya nagyjából azonos. Viszonylag kevés a hátrányos helyzetű és még kevesebb a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Tantestületünk 15 pedagógusból áll, mindannyian lelkiismeretesek, többségük tapasztalt, munkáját örömmel végző szakember. A pedagógusok két munkaközösséget alkotnak, van egy alsós és egy felsős munkaközösség. A szakos ellátottság az utóbbi években 100 %-os volt. Intézményünkben két alapfokú művészeti iskola van jelen. Az egyik a Vivaldi Alapfokú Művészeti Iskola, ahol hangszeres oktatást vehetnek igénybe tanulóink. A másik a T-Dance tánciskola, ahol társastáncoktatásban vehetnek részt az alsós tagozatos tanulók. Az intézményünk jól együttműködik az autonóm közösségeivel. Ezek a közösségek a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, az intézményi tanács és a szakszervezet. Építő együttműködéssel segítik az intézmény munkáját.

Az intézmény tárgyi feltételei 2005 és 2010 között több lépcsőben, de szinte egy teljes modernizáció történt. Megtörtént a nyílászárók és burkolatok cseréje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, villamoshálózat felújítása, teljes akadálymentesítés, új székek és padok beszerzése, internethálózat kiépítése, IKT eszközök telepítése, napelemes rendszer telepítése. Mindezek következtében elmondhatjuk, hogy nagymértékben javultak a nevelő-oktató munka tárgyi feltételei. Természetesen az informatikai eszközök gyorsan elavulnak, így most ezek fejlesztésére van nagy szükségünk. Iskolánk bekerült a Digitális Nemzetfejlesztési Programba, melynek révén rövidesen nagy előrelépés várható ezen a területen.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk az állagmegóvásra, hogy az épület és berendezései minél tovább szolgálhassák az idejáró tanulókat.

Intézményünk 2012. december 31-ig többcélú intézményként működött (bölcsőde, óvoda, iskola) önkormányzati fenntartásban.

2013. január 1-től megszűnt a többcélú intézmény és az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola fenntartója és működtetője is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett.

Továbbtanulási mutatók:

Az utóbbi tanévekben mindig 100 %-os volt a továbbtanulási mutató. Örömünkre szolgált, hogy a megye „elit” középiskoláiba is be tudtak kerülni a legjobb tanulóink. Az iskolatípusok között sokáig a gimnáziumok vezettek, de az arány kezd megváltozni a szakközép- és szakiskolák irányába. Tanulóink kellő alapot szerezhetnek ahhoz, hogy megállják helyüket a középfokon. A gimnáziumokban megtartják eredményeiket, a szakiskolások pedig még jobb átlagot produkálnak.